Karanteket

Tilgang
Fri tilgang
Karanteket er ein nettside med oversikt over digitale tilbod frå biblioteka her til lands.

I Karanteket får du tilgang til digitale bokhyllar, filmbibliotek, podcaster med boktips - og mykje, mykje meir!
Karanteket er ein samleside, her finn du blant annan; Bookbites, Helsebiblioteket, bibliotek med billedbøker, Verdensbiblioteket, med meir (siden utvikle seg kontinuerleg).

Karanteket er utvikle av Meieriet bibliotek i Lofoten og Nordland fylkesbibliotek.