Om dette arrangementet

Tid
17:00 - 19:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Place / Room
Bibliotekscena
Målgruppe

Gamingkveld for familiar

Velkomen til arrangement om gaming for barn/unge og foreldre! Vi startar med gamingturnering med PS5 og Switch med flotte premiar. Kven er best; foreldra eller barna?

Føredraget etter turneringa tar for seg forsking rundt dataspel og gjer vaksne og unge ein moglegheit til å snakke med kvarandre om gaming. Føredragshaldar Cecilie Jelstad frå Aktive Gamere er pedagogo og har lang erfaring som føredragshaldar om emnet for elevar og foreldre – og er sjølv ivrig gamer.
I foredraget "Gaming i balanse; Fakta og myter” presenteres forskning og eksempler på hvordan gaming kan bidra til å utvikle flere gode ferdigheter, samt være et sosialt samlingspunkt. Vi har fokus på et gamingliv i balanse, og tar derfor opp tema som fysisk og psykisk helse, søvn og kosthold. Dessverre er det også enkelte utfordringer med gaming, og vi ønsker både å bevisstgjøre og komme med tips til hvordan disse kan løses eller møtes.

"Aktive Gamere ressurs- og kompetansesenter for dataspilling og e-sport, er opprettet etter et initiativ og samarbeid mellom Idrettsklynge Vest og Vestlandet e-sport. Vi har et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø både innen forskning og utvikling, samt dataspillkultur. Blant annet samarbeider vi med flere forskningsinstitusjoner, som Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Alrek Helseklynge. I tillegg har vi godt samarbeid med e-sportalliansen og Norges e-sportforbund.

Vi har tre fokusområder;
• Sammen kan vi mer
Vi samler kompetanse fra idrett, kultur og helse, topp og bredde, grasrot og akademikere. Gjennom samhandling legger vi til rette for en bærekraftig utvikling på feltet.
• Gaming i balanse
Vi setter kurs mot en felles gaming- og e-sport kultur med fokus på balanse i livet. Sosialt fellesskap, fysisk aktivitet, søvn og kosthold er viktige forutsetninger for spillerens trivsel og velvære.
• Inn med kunnskap, ut med fordommer
Vi formidler og utvikler ny kunnskap i felleskap, for å ta den største fritidsinteressen til barn og unge på alvor, og for å gi gode verktøy til organisasjoner, foreldre og gamere."