Om dette arrangementet

Tid
13:00 - 13:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Place / Room
Bibliotekhagen
Målgruppe

Opning av bibliotekhage og frøbibliotek

Velkomen til opning av Bibliotekhagen og Øygarden frøbibliotek!

Vi har vald å kalle lokalet i 2. etg. for Bibliotekhagen, sidan det er ein tilhøyrande parsell til Innbyggartorg og bibliotek. Rommet vil vera i stadig endring. Her kan vi ha utstillingar, mindre arrangement og kurs. I bibliotekhagen blir det gode stolar, der du kan sitja og lese og sjå ut på eit yrande folkeliv på Straume.
I bibliotekhagen opnar vi også Øygarden frøbibliotek, med utlån av frø til hageinteresserte øygardingar.

Program for opninga:
• Sang ved Alde Davidsen frå kulturskulen.
• Offisiell opning ved varaordførar Anita Garlid Johannessen.
• Kenneth Sangolt helsar frå Serviceeininga.
• Tone Kolsrud helsar frå Hageselskapet Sotra.
- Avlutning ved Pål Andreas Foldal Aam, gitar.

Lett servering.
Ope for alle!