Filmbib

Filmbib.no

Tilgang
Fri tilgang
Her kan du sjå norsk film gratis.

Du treng berre lånekort og pinkode frå biblioteket for å få tilgang. Tenesta er levert av Norsk filminstitutt. Filmane som vert distribuert er kjøpt inn av Innkjøpsordninga for kort- og dokumentarfilm. Her kan du finne perler som «Stunden kommer aldri tilbake» og «Å seile sin egen sjø» av Øyvind Sandberg, eller «Mannen frå Snåsa» - filmar som eignar seg til eit godt vakse publikum. Her er òg norske teiknefilmar for barn, for eksempel sjarmerande «Isbjørn».

Les Kenneth si melding av "Winnerbäck - Et slags liv" som du finn på Filmbib.