PressReader

Tilgang
Fri tilgang
Med appen PressReader kan du lese aviser og tidsskrift frå meir enn 125 land på 60 ulike språk via nettbrett, smarttelefon eller pc.

PressReader er ei teneste som gir tilgang til over 6500 aviser og magasin frå meir enn 125 land på 60 ulike språk. Gjennom PressReader kan biblioteket tilby deg nye aviser og tidsskrift i komplett digital utgåve. Du kan lese på nettbrett, smarttelefon eller datamaskin. PressReader har magasin om dyr, bilar, hage, helse, foto, historie, mat, teknologi, vitskap og mykje meir. Det er i alt cirka 130 norske tidsskrift, landsdekkjande aviser, og lokalaviser. Du kan lese så mange aviser du vil både heimefrå og på biblioteket.

Vi har ikkje høve til å påverke utvalet aviser i tenesta.

Opne Bibliofil-appen på mobil/nettbrett og web-søket på datamaskina
Logg inn med lånarnummer
Meny
Digitale tjenester
PressReader
Welcome to Vestland
Grøn kaffikopp=du har tilgong!