Store Norske Leksikon / Norsk Nettleksikon

Tilgang
Fri tilgang
Dette er den digitale utgåva av Kunnskapsforlaget sitt leksikon.

I tillegg til Store Norske Leksikon inneheld nettstaden to viktige ressursar: Norsk Biografisk Leksikon og Store Medisinske Leksikon. Leksikonet er under utvikling, du kan hjelpa til med redigering. Fri tilgang.