Det nye spelrommet er klart. Utsyr registrerar ein i skanken.
Det nye spelrommet er klart. Utsyr registrerar ein i skanken.
Grafitti laga av kulturskuleelevar
Grafitti laga av kulturskuleelevar

Nytt spelrom for dei unge i Straume bibliotek!

av Gro
16.07.21
Velkomen til det nye spelrommet vi har fått laga til på Straume bibliotek!

Her har vi eit breitt utval av spel ein kan spele, saman med andre eller åleine.

Alle som vil spele digitale spel kan registrera seg i  skranken. Dei digitale spela låner ein der. 

Vi har og eit bredt utval med brettspel ein kan nytta seg av. Eller ein kan berre henge ut med vener i dette rommet som er kult dekorert med grafitti av elevar ved kulturskulen.