Spelklubb for ungdom
Spelklubb for ungdom

Spelklubb for ungdom

av Gro
25.10.22
Vi har starta opp spelklubb for ungdom på Straume

Kvar tirsdag er det spelklubb for deg som er i ungdomsskulealder på biblioteket på Straume frå klokka 12.30 til 15.30.

Vi har ti PC-ar med Minecraft-konto, Switch, PS4 og VR for dei som likar å game, men vi har og mogligheit for spele brettspel eller teikne om du heller vil det. Vil du teikne i fantasy eller manga-stil, eller noko anna? Vi har teikneutstyr og mange spel å velge i. Velkommen!